Tag Arkiv: KKO 99-011

Grums kommun har gjort felaktig upphandling

Grums kommun gav en leverantör av fjärrvärme möjlighet att justera sitt anbud efter anbudstidens utgång. Detta strider mot upphandlingslagen, konstaterar Konkurrenskommissionen. Grums kommun har brutit mot lagen vilket har kostat …