Tag Arkiv: KKO 99-006

Västra Götalandsregionen åsidosätter lagen om offentlig upphandling

Landstinget i Västra Götaland köper tandvårdstjänster utan att göra upphandling på det sätt som lagen föreskriver, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat landstingets agerande. Vid en pågående upphandling av tandvårdstjänster har landstinget …