Tag Arkiv: KKO 99-003

Kommunalt renhållningsmonopol i Piteå strider alltjämt mot lagen

Sedan 1976 köper Piteå kommun renhållningstjänster från sitt eget bolag utan att ta in anbud från andra företag. Det snedvrider konkurrensen och strider mot lagen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens …