Tag Arkiv: KKO 2006

Olagligt: Hyresbostäder uteslöt företag från upphandling

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, riktar kritik mot Hyresbostäder i Växjö AB. Kritiken rör en upphandling av bredbandstjänster som genomfördes i augusti till ett värde av …

Bergs kommun tecknade olagligt sopavtal värt 4 miljoner kronor

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Bergs kommun. Expertgruppen kritiserar det avtal om sopförbränning som kommunen tecknat med Reko Sundsvall AB. Kontraktet, …

Östersund tecknade olagligt sopavtal värt 28 miljoner

Från 1 januari 2007 ska Reko Sundsvall AB bränna sopor åt Östersunds kommun. Avtalet är värt cirka 28 miljoner kronor och gäller åtminstone 2012 ut. Kommunen får nu kritik av …

Olagligt sopavtal värt 11,6 miljoner kronor

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, kritik mot Härnösand Energi & Miljö AB. Kritiken rör ett avtal om sopförbränning (värt 11,6 miljoner) som HEMAB tecknat …

Kommunchefens miljonavtal olagligt

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Lysekils kommun. I februari beslutade kommunstyrelsen i Lysekil att till viss del anlita Björneld Skaftö AB, …

Fel taxibolag vann olaglig miljöupphandling

Fel taxibolag vann upphandlingen när Stockholms stad ändrade värderingsmodell under pågående upphandling. Det menar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. I våras genomförde Stockholms stad en upphandling …

14 av 15 miljoner till fel VVSkonsulter

Stockholms stads skolfastighetsbolag SISAB får nu kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. Kritiken rör tillämpningen av en upphandling av VVSkonsulter som genomfördes 2001. SISAB tecknade …

Stockholms stad trotsar dom

Konkurrenskommissionen (den oberoende expertgruppen, sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden) riktar nu kritik mot Stockholms stad. Länsrätten i Stockholm har i dom konstaterat att Renhållningsnämnden i Stockholms stad felaktigt upphandlat …

Vann miljonupphandling av skolskjuts – utan trafiktillstånd

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Trosa kommun. I mars 2006 fattade kommunen beslut i en upphandling av persontransporter (bland annat till …

Ljusdal tecknade olagligt sopavtal värt 5,5 miljoner

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Ljusdals kommun. Expertgruppen kritiserar de avtal som kommunen med Bollnäs kommun avseende förbränning av sopor. Kontraktet, …