Tag Arkiv: KKO 2006-058

Stockholms stads IT-avtal värt 70 miljoner olagligt

Tre av Stockholms stads fastighetsbolag, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem respektive dotterbolag, IT-Bo AB, AB Familjebostäders Fastighetsnät och AB Stockholmshem Fastighetsnät har tecknat avtal med det kommunala bolaget AB …