Tag Arkiv: KKO 2006-029

Stockholms stad trotsar dom

Konkurrenskommissionen (den oberoende expertgruppen, sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden) riktar nu kritik mot Stockholms stad. Länsrätten i Stockholm har i dom konstaterat att Renhållningsnämnden i Stockholms stad felaktigt upphandlat …