Tag Arkiv: KKO 2006-028

Nacka kommun bryter mot kommunallagen

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot Nacka kommun. Kritiken rör att en kommunal förvaltning säljer skolhälsovård till andra skolor än de egna, till …