Tag Arkiv: KKO 2006-017

14 av 15 miljoner till fel VVSkonsulter

Stockholms stads skolfastighetsbolag SISAB får nu kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. Kritiken rör tillämpningen av en upphandling av VVSkonsulter som genomfördes 2001. SISAB tecknade …