Tag Arkiv: KKO 2005-07

Fler olagliga presentaffärer av Norrbottens läns landsting

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, har tidigare uppmärksammat två fall då Norrbottens läns landsting brutit mot lag vid köp av presenterartiklar. Affärernas värde uppgår till …