Tag Arkiv: KKO 2004

Upplands Väsbys simkontrakt strider mot lag

Upplands Väsby planerar att överlåta driften av badet i Vilundaparken till en lokal simförening. Nu får Upplands Väsbys planer kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp som sammankallats av Stiftelsen Den …

Ängelholm genomförde upphandling i strid mot lag

Under våren 2004 upphandlade Ängelholms kommun kontorsmateriel. I underlaget till upphandlingen framgick inte hur anbuden skulle värderas. Det framgick inte heller vilka ”ergonomiska tillbehör” som avsågs. Nu får Ängelholm kritik …

Bromma stadsdelsnämnd valde de dyraste sjuksköterskorna

Under våren har Bromma stadsdelsnämnd upphandlat sjukskötersketjänster. Stadsdelsnämnden tilldelade kontraktet till en leverantör som var nästan fyra gånger så dyr som den billigaste. Priserna låg på 490 000 kronor respektive …

Landstinget förbereder olagliga vårdavtal

Stockholms läns landsting har beslutat att inte upphandla ett antal avtal med privata vårdgivare, trots att lagen om offentlig upphandling kräver det. Istället planerar landstingets politiker att förlänga kontrakten utan …

Kungsbacka favoriserar Microsoft i strid mot lag

I mars gick Kungsbacka kommun ut med en upphandling av datautrustning. Utrustningen skulle bland annat användas i äldreomsorgen. I förfrågningsunderlaget står det att databaser ska vara av märket Oracle och …

Sollentunahem säljer fastighetsskötsel i strid mot lag

Allmännyttiga Sollentunahem säljer fastighetsskötsel till sex bostadsrättsföreningar. Kontrakten gäller ett antal hus med sammanlagt drygt 2 000 lägenheter. Kommunala bolag får emellertid inte konkurrera med privata aktörer på marknaden för …

Luleå kommun mörklade bedömning av skolskjutsanbud

Luleå kommun påbörjade upphandling av skolskjuts i december 2003. Själva underlaget för upphandlingen var oklart när det gällde hur anbudens olika delar skulle värderas. Trots påstötningar från leverantörshåll vägrade Luleå …

Krokom anlitar upphandlingskontor i strid mot upphandlingslagen

Krokoms kommun beslutade i februari att köpa konsulttjänster från Östersunds kommun. Kontraktet är värt minst 1,3 miljoner kronor, men kommunen har inte gjort någon upphandling i konkurrens av konsulttjänsterna. Nu …

Kommunalt bolag tecknar mångmiljonkontrakt i strid mot lag

Det kommunala företaget Örebroporten AB har beslutat att bygga till en nyförvärvad industrifastighet. Avtalet med byggfirman, värt 25 000 000 kronor, tecknades av hyresgästen med överfördes omedelbart till Örebroporten. Kontraktet tecknades utan föregående …

Östersund planerar upphandlingskontor i strid mot lag

Nu har konkurrenskommissionen slutfört sin utredning av Östersunds planerade upphandlingskontor och konstaterar i ett avgörande att kommunens agerande strider mot kommunallagen. I december 2003 fattade kommunfullmäktige i Östersund beslut om …