Tag Arkiv: KKO 2003-040

Bergs kommun gjorde elaffär i strid mot lag

I januari 2002 tecknade Bergs kommun ett tvåårigt kontrakt på köp av el. Kontraktet är värt över tio miljoner kronor. Men köpet föregicks inte av någon offentlig upphandling, utan Bergs …