Tag Arkiv: KKO 2003-04

Dyr sophämtning om landstinget får bestämma

Stockholms läns landsting har gjort en upphandling av sophämtning. Det är det helägda fastighetsbolaget Locum AB som i november 2002 begärde in anbud. Sex renhållningsfirmor skickade in offerter. I bedömningen …