Tag Arkiv: KKO 2003-024

Skogsvårdsstyrelsen köper filmtjänster bryter mot lagen

Skogsvårdsstyrelsen i Östra Götaland ska dokumentera EUprojektet ”Skogen vid kusten”. Under våren gjordes därför en upphandling där anbud från flera filmbolag inhämtades. Skogsvårdsstyrelsen hade angivit ett antal kriterier som skulle …