Tag Arkiv: KKO 2003-02

Malmö stad försvårar för entreprenör

Malmö stad har i en städupphandling antagit ett anbud som enligt stadens egen poängvärdering inte bedöms som det ekonomiskt mest fördelaktiga. Genom att innehålla väsentlig information om tilldelningsbeslutet har staden …