Tag Arkiv: KKO 2002-09

Sundsvalls kommun bryter mot lagen

Sundsvalls kommun har avknoppat tidigare kommunal skolmats och cateringverksamhet till ett privatägt bolag. Konkurrenskommissionen kritiserar kommunen för att företaget utan föregående upphandling i konkurrens fått ensamrätt på att leverera tjänsterna …