Tag Arkiv: KKO 2002-068

Försvarets Materielverk

Försvarets Materielverk (FMV) har till en förlorande anbudsgivare vägrat att redovisa på vilka grunder beslutet om tilldelningen av uppdraget i en upphandling av passersystem fattats. Uppgiften skulle lämnas först efter …