Tag Arkiv: KKO 2002-063

Landstinget i Östergötland erbjuder fertilitetsbehandling på olagliga grunder

Universitetssjukhuset i Linköping konkurrerar på olagliga grunder med privata fertilitetskliniker. Därmed snedvrids konkurrensen på marknaden för sådana behandlingar. Dessutom strider marknadsföringen och tillhandahållandet av tjänsterna mot landstingets interna direktiv, säger …