Tag Arkiv: KKO 2002-060

Säters kommun snedvrider konkurrensen

Konkurrenskommissionen riktar kritik mot Säters kommun. I en upphandling avseende inhyrning av anläggningsmaskiner har kommunen brutit mot lagen om offentlig upphandling genom att frångå sina egna på förhand uppställda utvärderingskriterier. …