Tag Arkiv: KKO 2002-06

Östra Göinge kommun bryter mot lagen

Konkurrenskommissionen kritiserar Östra Göinge kommun för att ha avstått från upphandling av renhållningstjänster. Istället för att inhämta anbud från flera konkurrerande bolag har ett tyst avtal som löper i 17 …