Tag Arkiv: KKO 2002-057

Sala kommun missköter upphandling

Konkurrenskommissionen riktar för andra gången kritik mot Sala kommuns handläggning av upphandlingar. Den här gången har kommunen hanterat utvärderingen av inkomna anbud på ett felaktigt sätt i en upphandling av …