Tag Arkiv: KKO 2002-055

Länsarbetsnämnden i Stockholms län bryter mot lagen om offentlig upphandling

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden, har granskat Länsarbetsnämndens i Stockholms län upphandling av arbetsmarknadsutbildning. I upphandlingen har antalet anbudsgivare begränsats till endast en. …