Tag Arkiv: KKO 2002-046

Stockholms stad undanhåller allmän handling i strid mot EGdirektiv

Renhållningsnämnden i Stockholms stad vägrar att lämna information som gör att en förfördelad företagare inte kan ta till vara sin rätt att få sin sak prövad i domstol. Stockholm stads …