Tag Arkiv: KKO 2002-044

Landskrona kommun bryter mot lagen

Landskrona kommun har i sjutton år upprätthållit ett entreprenadavtal för renhållningstjänster med det av kommunen gemensamt med Svalövs kommun helägda bolaget LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB. Uppdraget lämnades till LSR …