Tag Arkiv: KKO 2002-038

Region Skåne stödjer spekulativ riskkapitalverksamhet

Landstinget Region Skåne bildade år 2000 riskkapitalbolaget Skånsk Entreprenörsfond AB (SEFAB) för riskkapitalförmedling. I samband med bildandet angavs särskilt att landstinget inte skulle avsätta några riskkapitalmedel i fonden. Men i …