Tag Arkiv: KKO 2002-037

Stockholms läns landsting rättar sig efter kritik mot privatfinansierad vård

Konkurrenskommissionen har i en utredning pekat på att Huddinge sjukhus AB konkurrerar på olagliga grunder med privata fertilitetskliniker. Därmed snedvrids konkurrensen. Nu rättar sig landstinget och upphör med den olagliga …