Tag Arkiv: KKO 2002-029

Göteborgs stad ställer irrelevanta krav vid offentlig upphandling

Göteborgs stad har vid upphandling fastställt krav på sådan viss bestämd färg på renhållningsfordon som stämmer överens med vad kommunens eget renhållningsbolag. Därmed brister kommunen i affärsmässighet vid offentlig upphandling, …