Tag Arkiv: KKO 2002-02

Sundsvalls kommun förbereder olaglig affär

Sundsvalls kommun riskerar att anta ett förslag som strider mot lagen om offentlig upphandling. Om förvaltningen för fastighetsskötsel avknoppas utan föregående upphandling strider det mot såväl svensk lag som EGrätt, …