Tag Arkiv: KKO 2001 053

Länsstyrelsen i Uppsala län felade vid upphandling

När Länsstyrelsen i Uppsala län skulle upphandla tjänster för skogsbrandsbevakning med flyg fanns ett anbud med från ett företag som inte hade erforderligt flygtillstånd och dessutom inte var registrerat för …