Tag Arkiv: KKO 2001 035-036

Landstinget sätter konkurrensen ur spel

Jämtlands läns landsting har köpt konsulttjänster för företagsförmedling i strid med lagen om offentlig upphandling. Dessutom har landstinget betalat konsulterna mer än vad avtalet stadgar och nu kritiseras upphandlingen av …