Tag Arkiv: KKO 2001 028

Staten utestänger små städbolag från gigantisk upphandling

Staten har genom Fortifikationsverket upphandlat städtjänster för 36 olika platser runt om i landet. Men upphandlingen har lagts upp på ett sådant sätt att endast ett eller något fåtal rikstäckande …