Tag Arkiv: KKO 1999

Olaglig överlåtelse av myndighetsutövning i Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har överfört myndighetsuppgifter till ett trafikbolag som inte är trafikhuvudman i länet. Det strider mot lagen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens agerande. Socialnämnden i Ängelholms kommun har köpt …

Grums kommun har gjort felaktig upphandling

Grums kommun gav en leverantör av fjärrvärme möjlighet att justera sitt anbud efter anbudstidens utgång. Detta strider mot upphandlingslagen, konstaterar Konkurrenskommissionen. Grums kommun har brutit mot lagen vilket har kostat …

Stockholms stad gjorde fel vid upphandling

Stockholms stad gav anbudsgivarna för kort tid på sig vid upphandling av konsulttjänster. Därmed bidrog Stockholms stad till att snedvrida konkurrensen, säger Konkurrenskommissionen. Anbudsgivarna gavs bara åttanio arbetsdagar att utarbeta …

Kommunal stiftelse i Älvdalen bröt mot lagen

En av kommunen inrättad turiststiftelse i Älvdalen  struntade i att göra upphandling vid inköp av konsulttjänster. Det strider mot lagen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat stiftelsens agerande. När den s.k SIGstiftelsen …

Västra Götalandsregionen åsidosätter lagen om offentlig upphandling

Landstinget i Västra Götaland köper tandvårdstjänster utan att göra upphandling på det sätt som lagen föreskriver, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat landstingets agerande. Vid en pågående upphandling av tandvårdstjänster har landstinget …

Avtal om parkskötsel i Kalix kommun strider mot lagen

Sedan 1992 köper Kalix kommun entreprenadtjänster för parkskötsel utan att göra upphandling med konkurrerande anbud. Det snedvrider konkurrensen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens agerande. Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) …

Kalmar kommun bröt mot lagen vid upphandling av elström

Kalmar kommun har tecknat avtal om elleveranser med det delägda energibolaget utan föregående upphandling. Det snedvrider konkurrensen och strider mot lagen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens agerande. Enligt lagen om …

Kommunal cykelverkstad i Ängelholm snedvrider konkurrensen

Ängelholms kommun reparerar och säljer begagnade cyklar. Verksamheten snedvrider konkurrensen och ligger dessutom utanför den kommunala kompetensen, menar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens agerande. Vid Arbetscenter i Ängelholm bedriver kommunen försäljning …

Kommunalt renhållningsmonopol i Piteå strider alltjämt mot lagen

Sedan 1976 köper Piteå kommun renhållningstjänster från sitt eget bolag utan att ta in anbud från andra företag. Det snedvrider konkurrensen och strider mot lagen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens …