Tag Arkiv: KKO 00- 078

Staten väljer det dyraste anbudet

Staten har, genom Socialstyrelsen, i en upphandling av administrativa datatjänster valt en utifrån myndighetens egen anbudsvärdering ekonomiskt och kvalitetsmässigt dyrare lösning än vad som i övrigt erbjudits i upphandlingen. Socialstyrelsens …