Tag Arkiv: KKO 00- 057

Länsarbetsnämnden i Hallands län får inte avsluta upphandling

Länsarbetsnämnden i Hallands län har beslutat att upphandla industriteknisk arbetsmarknadsutbildning. I länsarbetsnämndens anbudsförfrågan specificerades att de för upphandlingen aktuella utbildningarna skulle bedrivas i Halmstad, Falkenberg och Varberg. I praktiken innebar …