Tag Arkiv: KKO 00- 048

Höganäs kommun bryter mot lagen om offentlig upphandling

Höganäs kommun har i en upphandling avseende bland annat beställningscentral för färdtjänst m.m. antagit ett anbud som avvikit från förutsättningarna för upphandlingen. Dessutom har kommunen förhandlat med endast en anbudsgivare …