Tag Arkiv: KKO 00- 024

Kramfors kommun missköter upphandling

Kramfors kommun har vid upphandling av tjänster för fastighetsservice felaktigt förkastat ett anbud. Nu riskerar kommunen att få betala skadestånd. Kommunen har vid upphandlingen av ett ramavtal för VStjänster använt …