Tag Arkiv: KKO 00- 020

Hudiksvalls kommun gjorde en ramavtalsupphandling och antog ej det anbud som var prismässigt lägst

Hudiksvalls kommun gjorde en ramavtalsupphandling av snöröjningstjänster och valde då att anta andra anbud än det som var prismässigt lägst. Förfarandet saknade stöd i förfrågningsunderlaget. Hudiksvalls kommun har brutit mot …