Tag Arkiv: KKO 00- 007-008

Lilla Edets kommun kringår upphandlingslagen

Lilla Edets kommun kom det av kommunen helägda fastighetsbolaget tillsammans med två privata företag överens om att bygga en lagerhall på mark som ägdes av fastighetsbolaget. Meningen var att lagerhallen …