Tag Arkiv: KKO 00- 004

Bergs kommun stödde enskild näringsidkare i strid mot lagen

Bergs kommun köpte en industrifastighet av en privat näringsidkare för att sedan hyra tillbaka den till honom och beslutade dessutom att uppföra en tillbyggnad på fastigheten för den private näringsidkarens …