Tag Arkiv: KKO 00- 001-002

Vägverket underkände anbudsgivare, bröt mot lagen

Vägverket Region Stockholm upphandlade byggentreprenadarbeten för en deletapp i Södra länken. Den anbudsgivare som lämnat det lägsta anbudet underkändes på grunder som inte angivits i förfrågningsunderlaget. Senare avbröt Vägverket upphandlingen …