Tag Arkiv: Karlshamns kommun

Karlshamns kommun i otillåten direktupphandling av båtbrygga

Karlshamns kommun delade upp en upphandling av båtbrygga med i Y-bommar i två upphandlingar. Konkurrenskommissionens utredning visar att det sammanlagda värdet av de två upphandlingarna var så högt att uppdelningen i två upphandlingar inte var laglig enligt 3 kap 5§ lagen om offentlig upphandling.

Karlshamns kommuns bostadsbolag hämnas på företagare

Efter det att företaget Golvteknik AB anmält oegentligheter mellan det egna företaget och det kommunala bostadsföretaget Kabo anlitas de inte längre och missgynnas i upphandlingar. Nu har företaget tvingats att …