Tag Arkiv: Inger Ridderstrand-Linderoth

Botkyrka kommun bröt mot upphandlingslagen

Konkurrenskommissionen visar att Botkyrka kommun har brutit mot upphandlingslagen vid direktupphandling av konsulttjänster.

Västerbottenlandstinget köper tryckeri-tjänster olagligt

Västerbottens läns landsting har köpt tryckeritjänster för närmare 1,45 miljoner kronor per år vilket strider mot upphandlingslagen. Detta visar en utredning från den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Hässleholms kommun gav olagligt stöd till Läreda Mekan

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Hässleholms kommun för att i en invecklad fastighetsaffär ha brutit mot kommunallagen och EU:s statsstödsbestämmelser.

Malmö stad överträder upphandlingslagen

Malmö stads kommunala bolag ViSAB handlade upprepade gånger i strid med lagen i en upphandling av bussar som skulle användas i förskoleverksamheten. Detta visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, som kritiserar kommunens upprepade lagöverträdelser.

Varbergs kommun köpte advokattjänster olagligt

Skolinspektionen stämde år 2010 Varbergs kommun på 295.200 kronor i skadestånd för att en elev i åratal utsatts för kränkande behandling i en kommunal skola. Tre år senare dömde tingsrätten slutligen kommunen att betala 50.000 kronor till eleven. Kommunens advokatkostnader uppgick vid det laget till över två miljoner kronor. I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen avslöjas nu att kommunen begick ett lagbrott då advokattjänsterna köptes utan upphandling.

Bräcke kommun hyr fibernät olagligt

Bräcke kommun sålde det egna fibernätet till Telias dotterbolag Skanova för en symbolisk summa av en krona. Kommunen ska därefter under de kommande femton åren hyra tillbaka delar av fibernätet av Skanova för miljonbelopp. Konkurrenskommissionen kritiserar Bräcke kommun för att ha brutit mot upphandlingslagens krav på annonserat upphandlingsförfarande.

Uddevalla gynnar eget bolag

Uddevalla kommun har försökt kringgå lagen om offentlig upphandling genom att ge ett avtal om avfallsförbränning direkt till ett eget bolag. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot kommunen för att inte ha annonserat ut upphandlingen på ett korrekt sätt.