Tag Arkiv: Högsta förvaltningsdomstolen

Koncessioner ska i princip kunna förvaltningsprövas

Enligt två nyligen meddelade avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen, som ska läsas mot varandra, kan myndigheternas tilldelning av koncessioner i princip prövas enligt förvaltningslagen, och därigenom bli föremål för beslut om …