Tag Arkiv: Göteborg

Miljözon, ålderszon eller krångelzon

Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund har infört miljözoner för att minska utsläppen av avgaser i innerstäderna. Nu kritiseras bestämmelserna som reglerar zonerna av Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya …