Tag Arkiv: Företagarkravet

Företagarkravet: Vi kräver kortare betalningstider!

Stora företag och offentlig sektor tvingar småföretag att acceptera långa betalningstider. Småföretag ska inte agera bank åt större aktörer!

Företagarkravet i juni: Sänk bensinskatten!

Bensinskatterna är orimligt höga. Du betalar moms på bensinpriset, energiskatt, koldioxidskatt och moms på dessa skatter. Vi kräver skattesänkning nu!

Företagarkravet: Avskaffa den allmänna löneavgiften

Den allmänna löneavgiften är nu den överlägset största delkomponenten i arbetsgivaravgifterna, större än avgifterna för föräldraförsäkring, arbetsmarknad, efterlevandepension, arbetsskada och sjukförsäkring – tillsammans. Löneavgiften är en skatt som saknar koppling till försäkringssystemet. Den bör därför slopas.

Månadens Företagarkrav: Avskaffa den allmänna löneavgiften

Vid årsskiftet höjdes den allmänna löneavgiften till 11.62%. I år beräknas den allmänna löneavgiften dra in över 200 miljarder kronor. Pengar som skulle ha gått till högre pensioner och generösare socialförsäkringar går istället rakt in i statskassan. Det är dags att avskaffa den allmänna löneavgiften.

Decembers företagarkrav: Minska regelkrånglet

Företagare är trötta på regler som inte uppfyller sitt syfte och som hotar deras levebröd. De är trötta på politiker som försöker visa handlingskraft, utan någon som helst förståelse för företagens villkor. Det är dags att minska regelbördan!

Företagarkravet i november

Avskaffa regler som inte uppfyller sitt syfte. Genomför grundliga konsekvensanalyser innan nya regler införs. Besluta om en policy som innebär att regelbördan inte ska öka från år till år.

Oktobers Företagarkrav: Sverige behöver en företagarvänlig politik!

Sverige behöver en företagarvänlig politik! Slopa allmänna löneavgiften; sänk skatterna till 2014 års nivå; sluta överbeskatta bilister och minska regelkrånglet.

Företagarkravet: Avskaffa den allmänna löneavgiften!

Den allmänna löneavgiften lurar pengar av arbetstagare och företagare. Pengar som kunde ha gått till generösare pension och bättre trygghet. Den ökar kostnaden för att anställa och motverkar regeringens sysselsättningsmål. Därför är det är dags att avskaffa den allmänna löneavgiften.

Månadens Företagarkrav

Småföretag tvingas ofta acceptera långa betalningstider av stora kunder. Detta måste förändras. Småföretag ska inte agera bank åt större aktörer!

Månadens företagarkrav: Magdalena Andersson, dina skattehöjningar försämrar företagarklimatet!

Skattehöjningar slår hårt mot små företag och därmed slår de även mot Sveriges välstånd. Företagarna vill att du river upp planerna på skattehöjningar och återställer de skatter som du höjt under mandatperioden.