Tag Arkiv: FO 2002-023

Reklamskatten straffavgift för gratistidningar

Företagare som ger ut gratistidningar måste betala en särskild reklamskatt på elva procent av sina annonsinkomster. Tidningar av dagspresskaraktär som utkommer minst en gång per vecka betalar däremot bara fyra …