Tag Arkiv: FO 2002-022

Otydlig myndighetsutövning och svåra regler stoppar företagare

Makarna Ländin drev i över två år företaget Tottes Rökta Fisk. För att Ländins skulle kunna medverka på en marknad under Stockholms stads 750-årsfirande krävdes ett så kallat EU-nummer. Ett …