Tag Arkiv: FO 2002-017

Oacceptabel utredningstid hos Räddningsverket

Smålands Krutbruk är beroende av Räddningsverkets tillstånd och godkännande för att kunna tillverka och handla med sina produkter. Räddningsverket har generellt sett långa handläggningstider. Vid ett tillfälle tog det verket …