Tag Arkiv: FO 2002-014

Strömsunds kommun säljer fastighet under marknadspris

En industrifastighet i Strömsund skulle säljas av kommunen enligt vanligt anbudsförfarande. Till kommunen inkom två anbud på 1 050 000 kronor respektive 400 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade sälja fastigheten för …