Tag Arkiv: FO 2002-004

Kontantbegränsningsregel straffar företagare vid aktiebyten

Vid aktieandelsbyten säger lagen att uppskov med beskattning av aktieandelen endast får ske om kontantersättningen är mindre än 10 procent av aktieandelens nominella värde. Är kontantersättningen högre än 10 procent …