Tag Arkiv: FO 2002-002

Orimlig exekutiv försäljning driver företagare i konkurs

I samband med att Stockholmsföretaget Informations-Tryck AB hamnade i en situation med släpande skatteskulder och skattetillägg såldes bolagets fastighet på initiativ av Kronofogdemyndigheten på exekutiv auktion. Resultatet av försäljningen blev …